Voertuigbeveiliging moet vandaag de dag helaas als een meer dan essentieel onderdeel van het voertuig worden gezien. Diefstal is aan de orde van de dag en is daarbij echt niet meer alleen voorbehouden aan uitzonderlijk dure voertuigen. Het loont zich daarom om uw voertuig, maar ook uzelf, afdoende te beveiligen tegen diefstal.

De kans op een confrontatie tussen dief en slachtoffer is bij voertuigdiefstal namelijk groot. Vaak wordt er van uitgegaan dat het beveiligingssysteem dat door de fabrikant wordt meegeleverd afdoende is. Praktijksituaties geven echter aan dat dit niet het geval is, met als gevolg dat dergelijke systemen niet door de verzekeringsmaatschappij worden geaccepteerd. Dat betekent heel eenvoudig dat u geen uitkering bij diefstal ontvangt, ook al is uw voertuig verzekerd. Daarnaast brengt een gestolen voertuig nogal wat zorgen en beslommeringen met zich mee, een extra reden derhalve om beveiliging serieus te nemen.

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan beveiligingssystemen voor u beschikbaar. We maken daarbij onderscheid tussen door verzekeringsmaatschappijen goedgekeurde systemen, onderverdeeld in een aantal klassen. Elke situatie vraagt om een andere beveiligingstactiek, daarom adviseren wij u vooraf graag over de beste oplossing voor uw situatie.